Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de gemeente Zwijndrecht langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de gemeente Zwijndrecht. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, of mail je naar communicatie@zwijndrecht.be.
Tijdens de activiteiten die de gemeente of anderen in het raam van het Zwijndrecht Zomert programma organiseert kunnen foto-opnamen gemaakt worden. De gemaakte beelden kunnen door de gemeente Zwijndrecht gebruikt worden op haar websites en in haar drukwerk. De gemeente engageert zich om de context van de foto's en de waardigheid van de afgebeelde personen te respecteren. Wie het hier niet mee eens is, kan zich richten tot de dienst Communicatie, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht, communicatie@zwijndrecht.be.